Kdo smo

Ljubljanska šola dopolnilnega pouka maternega jezika in kulture (Zavod Vesela dRuščina) ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike Slovenije rusko govorečim otrokom, ki živijo v Sloveniji, omogoča učenje maternega jezika in kulture. Šolo obiskujejo učenci od 3. do 18. leta starosti iz vse Slovenije.

Naša šola je šola s tradicijo. Svoja vrata je odprla maja 2006 in tako že skoraj 10 let rusko govorečim otrokom pomaga ohranjati ruski jezik in kulturo. Pri urah ruščine učenci poleg jezika spoznavajo rusko literaturo, kulturo, zgodovino, retoriko in geografijo.

Pouk v šoli poteka po prilagojenih programih: ruski jezik po programih ruskih šol, ruski jezik za posvojene otroke in njihove starše, individualni pouk slovenščine. Starši naših najmlajših učencev – predšolskih otrok, ugotavljajo, da otroci v naši šoli dobijo dobro popotnico za kasnejšo šolsko pot. Otroci pridobijo učne navade in znanja, lažje in hitreje se prilagodijo šolskemu načinu dela in so v šoli praviloma uspešnejši od svojih vrstnikov.

Ker ure ruščine in domače naloge niso dovolj za učinkovito ohranjanje in razvijanje jezika, naša šola že od samega začetka razvija celovit pristop k učnemu procesu: učni proces spremljajo številne ekskurzije (med drugim tudi v Rusijo), obiski gledaliških predstav, izleti v hribe, športni tabori, natečaji, kulturni prazniki in ustvarjalne delavnice. Najbolj prepoznavni vsakoletni projekti šole so: Dan znanja, Novo leto, folklorni festival Maslenica in Dan ruskega jezika.

Ljubljanska šola dopolnilnega pouka maternega jezika in kulture je član Mednarodnega združenja učiteljev ruskega jezika in literature (МАПРЯЛ), Mednarodnega združenja ruskih kulturno-izobraževalnih ustanov (Eurolog) in Mendarodnega metodološkega sveta za večjezičnost in medkulturno komunikacijo (METHODICAL COUNCIL).

 

Naše učence smo prosili, da nas predstavijo

VESELA dRUŠČINA ….
… to smo MI;
… je ruska šola, kjer se učiš ruščino in kjer imaš prijatelje
… je najbolj vesela skupina ruskih otrok;
… je ruska šola v Sloveniji;
… so zmeraj veseli otroci, ki se učijo ruščino;
… je prvi korak k dobremu življenju;
… je velika skupina ljudi, ki se učijo ruščino;
… je ruska šola, kjer se učimo in … se zabavamo med urami;
… so otroci, učitelji, starši.

Brez katerih stvari si Vesele dRuščine ne morete predstavljati?
– brez smeha;
– brez koncertov, prireditev, nastopov in pesmi;
– brez učiteljev, prijateljev in praznikov;
– brez učencev in učiteljev;
– brez ruskega jezika in predstav;
– brez učiteljice in dobrih prijateljev.

Vse velike stvari se začenjajo z malim. S čim pa se začne Vesela dRuščina?
S prihodom v šolo, z nasmehi, s šolskimi zvezki, z ruskim jezikom, z učenjem in ponavljanjem, s knjigami, s poukom, z nami in učitelji, s prijateljskimi pogovori.